Två långsiktiga ägare.
En stark kedja från förvärv till förvaltning.
Det är grunden för Secore.

Bakom Secore Fastigheter står ICA Fastigheter och Första AP-fonden. I fokus har vi idag 13 handelsfastigheter i Sverige om totalt 55 000 kvadratmeter. Affärsidén är enkel och tydlig: att äga och utveckla handelsfastigheter där ICA är dominerande hyresgäst. 

Genom kontroll över hela kedjan, från förvärv och utveckling till förvaltning av skapar Secore attraktiva handelsplatser och goda förutsättningar för fortsatt expansion. Målsättningen är att öka värdet för de enskilda fastigheterna och att genomförvärv successivt bygga upp vår fastighetsportfölj.