Förvaltningen av våra fastigheter sköts av ICA Fastigheter Sverige AB. För kontaktuppgifter, besök icafastigheter.se