Mattias Lundström

Ordinarie ledamot och styrelseordförande

CFO, ICA FastigheterVanessa Kanngiesser

Ordinarie ledamot

Analyst Alternative Investments, Första AP-fondenChristina Hambäck

Chef Strategi & Investeringar

ICA FastigheterJohan Temse

Ordinarie ledamot

Investment Manager Real Assets Alternative Investments Första AP-fonden